VC LINK SP. Z O.O.

Cel projektu:

Opracowanie nowatorskiego oprogramowania do projektowania instalacji solarnych oraz łączenia klientów z dostawcami tego typu urządzeń, prowadzonych przez Pomysłodawców przy wykorzystaniu inwestycji kapitałowej ze strony Inwestora – VC Link Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w istniejącą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ScanTheSun sp. z o.o.

VC Link jest funduszem venture capital poszukującym perspektywicznych i innowacyjnych projektów i spółek, związanych m.in. z szeroko rozumianymi: • nowoczesnymi materiałami; • rozwiązaniami dla energetyki; • automatyzacją i robotyzacją; • oprogramowaniem dla przemysłu; • rozwiązaniami dla ICT Wyróżnia się na rynku funduszy inwestycyjnym dobrym zrozumieniem technologii oraz możliwością wspierania projektów technologicznych.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa

Opis projektu:
Oprogramowanie jest nowatorskim podejściem do projektowania instalacji solarnych oraz łączenia klientów z dostawcami tego typu urządzeń. Innowacja opiera się o wykorzystanie sensorów obecnych w niemal każdym produkowanym obecnie smartfonie oraz wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej celem wyręczenia użytkownika z konieczności wprowadzania danych technicznych i posiadania wiedzy specjalistycznej oraz celem skrócenia czasu projektowania i tworzenia oferty dla klienta. Jest to w skali światowej jedyne oprogramowanie, które można bezpośrednio wykorzystać w terenie tylko za pomocą posiadanego smartfonu.

Co zyskasz dzięki realizacji ScanTheSun?

• Dwa projekty instalacji fotowoltaicznej: standardową i efektywną

• Prostą w obsłudze Aplikację

  • Brak konieczności wchodzenia na dach w celu jego zmierzenia
  • Brak konieczności żmudnego modelowania komputerowego

• Raport Online z szczegółowym projektem instalacji fotowoltaicznej

• Analizę uzysku energii w danym okresie

• Nawet do 35% więcej energii lub oszczędności na kosztach inwestycji w instalację PV

Jakie elementy smartfona wykorzystuje Aplikacja?

• Global Navigation Satellite System (GNSS),

• Kompas,

• Żyroskop,

• Kamera,

• Ekran dotykowy,

• Near Field Communication (NFC),

W ramach Kamieni Milowych zrealizowane zostały m.in.:

KM 1: Wykonanie interfejsu www do zaznaczenia kluczowych elementów budynku w przeglądarce internetowej, Budowa algorytmu wielokrotnego pomiaru DF GNSS pozycji użytkownika i metod określania najbardziej precyzyjnej lokalizacji, Wykonanie algorytmu odczytującego orientację smartfonu względem kierunków świata, Wykonanie odwzorowania przyporządkowującego elementom widzianym na ekranie kierunki geograficzne (most do rozszerzonej rzeczywistości).

KM2: Metoda kalibracji kompasu na podstawie położenia użytkownika względem nieruchomości, Wykonanie metody odczytu położenia dotyku na ekranie smartfonu i przyporządkowania kierunku geograficznego, Wykonanie wątku grafiki wektorowej celem wyświetlenia i modyfikacji bryły budynku w ramach rozszerzonej rzeczywistości, Wykonanie algorytmu modyfikacji werteksów budynku w ramach rozszerzonej rzeczywistości, Wykonanie interfejsu korygującego położenie użytkownika,

KM3: Zapis bryły budynku w pamięci urządzenia i w bazie danych www, Połączenie wykonanych w ramach projektu zadań z już istniejącym MVP celem szybkiego projektu instalacji PV dla użytkownika, Rozbudowa raportu online projektu instalacji o elementy edycyjne i interaktywne, które umożliwią łatwe pozyskanie kluczowych informacji i rezultatów przez użytkownika,

Wysokość przyznanego wsparcia:

Wkład własny VC Link spółką z ograniczoną odpowiedzialnością: 200 000 zł
Wkład Funduszy Europejskich (NCBiR): 800 000 zł

Planowane efekty:

Finalnym rezultatem projektu będzie aplikacja mobilna o unikalnym podejściu do natychmiastowego projektowania efektywnych, a co za tym idzie ekonomicznych instalacji solarnych w ramach rzeczywistości rozszerzonej AR (Augmented Reality). Rozwiązanie to opiera się o wykorzystanie mocy obliczeniowej, bezprzewodowych kanałów komunikacji a przede wszystkim czujników otoczenia w urządzeniu, które każdy z nas posiada w kieszeni w postaci smartfonu.

Dzięki realizacji projektu otrzymamy następujące zalety w stosunku do obecnie istniejących rozwiązań:

● precyzyjny projekt standardowej instalacji – w 1 minutę,

● precyzyjny projekt instalacji efektywnej – w 1 minutę,

● nie wymaga wykwalifikowanego personelu,

● nie wymaga wizyty i pomiarów na dachu,

● uwzględnia zacienienie w postaci drzew, kominów, sąsiednich budynków i zieleni,

● projekt dla bardziej skomplikowanej architektury do 5 minut,

● natychmiastowy raport online z indywidualnym hasłem.

W trakcie testów w realnych warunkach uzysk energii z instalacji efektywnej dochodził nawet do 35%.

W trakcie projektu projektowanych jest szereg rozwiązań unikalnych w skali światowej.

Synteza odczytów z czujników takich jak Global Navigation Satellite System (GNSS), kompas, żyroskop, kamera, ekran dotykowy, Near Field Communication (NFC) wyręczają projektanta z konieczności ręcznego wprowadzania danych lub żmudnego procesu modelowania komputerowego co stanowi rozwiązanie niepowtarzalne w skali światowej.

Dzięki wielordzeniowym jednostkom obliczeniowym (CPU) obecnym w każdym współczesnym smartfonie obliczany jest nie tylko optymalny projekt instalacji solarnej z uwzględnieniem wpływu otoczenia, lecz także precyzyjna symulacja rozkładów strumienia promieniowania słonecznego dla całego roku w rozbiciu na poszczególne miesiące. Pozwala to uzyskać precyzyjną czterowymiarową (czasoprzestrzenną) mapę uzysku energii, która uwidacznia rozkład zacienienia instalacji i jego zmiany w czasie, co prowadzi do prognozy uzysku energii z instalacji solarnej a także do prognozy przebiegu generowanej mocy w funkcji czasu dla dowolnego dnia roku.

Bezprzewodowe kanały komunikacji wykorzystane są celem natychmiastowego utworzenia końcowego raportu dostępnego online dla inwestora, gdzie zawarte są dodatkowe wykresy, prognozy i oceny zaprojektowanej instalacji.

Cały proces zajmuje tylko jedną minutę, nie wymaga wiedzy specjalistycznej a dzięki AR nie wymaga wizyty pracownika na dachu i wykonywania fizycznych pomiarów – wszystko można wykonać stojąc obok budynku.

Technologia ScanTheSun poprzez implementację fizycznych właściwości optycznych indywidualnych modułów solarnych służy do projektowania zarówno efektywnych instalacji fotowoltaicznych, jak również efektywnych instalacji cieplnych z wykorzystaniem kolektorów termicznych.

Oparcie technologii o rozproszone zasoby indywidualnych smartfonów zapewnia niemal nieograniczone możliwości skalowania zastosowań ScanTheSun. Już dziś jest to oprogramowanie używane w 173 krajach na całym świecie.

Ukryj