Wraz z początkiem wiosny 2017 rozpoczynamy eksperyment HYTTE. Będziemy piłować, przybijać, wstawiać oraz składać. Eksperyment pozwoli sprawdzić czy w umiarkowanym klimacie Europy środkowo-wschodniej można mieszkać jedynie w oparciu o energię słoneczną. Planujemy kilkuletni okres trwania eksperymentu.

1. Lokalne warunki

Do dyspozycji mamy wyjątkowo niekorzystną lokalizację. Wokół znajdują się drzewa zapewniające dużą ilość cienia. Dodatkowo, warunki ulegają pogorszeniu zimą, kiedy do HYTTE prawie nie dociera bezpośrednie promieniowanie słoneczne. Nie wybraliśmy trudnych warunków po to, aby coś udowodnić. Są one, jak to często bywa, wynikiem przypadku. W tych niesprzyjających warunkach chcemy sprawdzić doświadczalnie możliwości rozsądnego wykorzystania energii słonecznej w celach mieszkaniowych.

2. Forma eksperymentu

Formę eksperymentu opieramy na popularnej w Norwegii architekturze rozproszonych małych budynków. Hytte – jest nazwą takiego pojedynczego niewielkiego domu. Podejście to różni sie od typowego budownictwa w Europie środkowo- wschodniej gdzie dominują budynki o powierzchni około 100-150 metrów kwadratowych. Norweska idea rozproszonej drobnej architektury pozwala na większy komfort prywatności, gdyż każdy ma swoja własną hyttę a ponadto w minimalnym stopniu ingeruje w środowisko i krajobraz.

3. Planowany cel

Skorzystamy z lepszych niż na północy możliwości pozyskiwania energii słonecznej i niedaleko Warszawy powołamy do życia hyttę wyposażoną w małe biuro, sypialnię i kuchnię. Całkowity koszt, szacowany na 40 tys. zł ma zapewnić wygodną, zasilaną energią słoneczną hyttę na okres 15-stu lat bez żadnych dodatkowych kosztów ponoszonych w tym czasie.

4. Sugestie i wskazówki

Podejmujemy sie przeprowadzenia eksperymentu ponieważ nie wszystko jest z góry wiadome. Dlatego też czekamy na uwagi, wskazówki i komentarze. Przebieg eksperymentu HYTTE bedzie publikowany w sekcji NEWS w aplikacji ScanTheSun jak również na naszym facebookowym profilu .

Zespół ScanTheSun, 2017.