ScanTheSun – Czy można zeskanować słońce?

  • Polski start-up zwycięzcą Energy Innovation Challenge i Meetup Day
  • Czym jest ScanTheSun?
  • Zalety aplikacji ScanTheSun

Polski start-up zwycięzcą Energy Innovation Challenge i Meetup Day

ScanTheSun, polski start-up, twórca aplikacji wspomagającej projektowanie oraz tworzenie prognoz dotyczących uzyskiwanie energii z urządzeń solarnych, kolejny raz został doceniony w międzynarodowym konkursie. Najpierw R&D Impact 2020, później Incredibles i zwycięstwo w Meetup Day oraz ostatnie, niezwykle ważne zwycięstwo w prestiżowym konkursie Energy Innovation Challenge organizowanym przez Miasto Katowice oraz UN-Habitat.

Do udziału w wyzwaniu zaproszone zostały start-upy, spółdzielnie, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorstwa i spółki akcyjne z doświadczeniem w realizacji miejskich projektów innowacyjnych w dziedzinie energetyki. Sześciu finalistów wyłonionych z puli zgłoszeń miało okazję zaprezentować swoje pomysły przed jury złożonym z międzynarodowych ekspertów, którzy wybrali najlepsze idee w oparciu o wpływ i innowacyjność oraz wykonalność i możliwości koncepcji.

Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawcza UN-Habitat, powiedziała: „Miasta są inkubatorami innowacji i nowych technologii. Dlatego musimy wspierać rozwój rozwiązań, które na poziomie lokalnym zapewniają energię efektywnie korzystającą z zasobów, zastępującą paliwa kopalne. Zwycięzcy konkursu Katowice Energy Innovation Challenge są przykładem na to, jak powinniśmy podchodzić do transformacji w kierunku zielonych i zrównoważonych miast, które dbają o korzyści dla wszystkich”.

Czym jest ScanTheSun?

ScanTheSun to aplikacja mobilna o unikalnym podejściu do natychmiastowego projektowania efektywnych, a co za tym idzie ekonomicznych instalacji solarnych w ramach rzeczywistości rozszerzonej AR (Augmented Reality). Rozwiązanie to opiera się o wykorzystanie mocy obliczeniowej, bezprzewodowych kanałów komunikacji a przede wszystkim czujników otoczenia w urządzeniu, które każdy z nas posiada w kieszeni w postaci smartfonu.

Synteza odczytów z czujników takich jak Global Navigation Satellite System GNSS, kompas, żyroskop, kamera, ekran dotykowy, Near Field Communication NFC wyręczają projektanta z konieczności ręcznego wprowadzania danych lub żmudnego procesu modelowania komputerowego co stanowi rozwiązanie niepowtarzalne w skali światowej.

Dzięki wielordzeniowym jednostkom obliczeniowym (CPU) obecnym w każdym współczesnym smartfonie obliczany jest nie tylko optymalny projekt instalacji solarnej z uwzględnieniem wpływu otoczenia, lecz także precyzyjna symulacja rozkładów strumienia promieniowania słonecznego dla całego roku w rozbiciu na poszczególne miesiące. Pozwala to uzyskać precyzyjną czterowymiarową (czasoprzestrzenną) mapę uzysku energii, która uwidacznia rozkład zacienienia instalacji i jego zmiany w czasie, co prowadzi do prognozy uzysku energii z instalacji solarnej a także do prognozy przebiegu generowanej mocy w funkcji czasu dla dowolnego dnia roku.

Bezprzewodowe kanały komunikacji wykorzystane są celem natychmiastowego utworzenia końcowego raportu dostępnego online dla inwestora, gdzie zawarte są dodatkowe wykresy, prognozy i oceny zaprojektowanej instalacji. 

Cały proces zajmuje tylko jedną minutę, nie wymaga wiedzy specjalistycznej a dzięki AR nie wymaga wizyty pracownika na dachu i wykonywania fizycznych pomiarów – wszystko można wykonać stojąc obok budynku.

Technologia ScanTheSun poprzez implementację fizycznych właściwości optycznych indywidualnych modułów solarnych służy do projektowania zarówno efektywnych instalacji fotowoltaicznych, jak również efektywnych instalacji cieplnych z wykorzystaniem kolektorów termicznych.

Oparcie technologii o rozproszone zasoby indywidualnych smartfonów zapewnia niemal nieograniczone możliwości skalowania zastosowań ScanTheSun. Już dziś jest to oprogramowanie używane w 173 krajach na całym świecie.

Zalety aplikacji ScanTheSun

  • precyzyjny projekt standardowej instalacji – w 1 minutę,
  • precyzyjny projekt instalacji efektywnej – w 1 minutę,
  • nie wymaga wykwalifikowanego personelu,
  • nie wymaga wizyty i pomiarów na dachu,
  • uwzględnia zacienienie w postaci drzew, kominów, sąsiednich budynków i zieleni,
  • projekt dla bardziej skomplikowanej architektury do 5 minut,
  • natychmiastowy raport online z indywidualnym hasłem.


Energy Innovation Challenge | UN-Habitat: https://unhabitat.org/un-habitat-announces-winners-of-the-katowice-energy-innovation-challenge